Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Demonstracija podržanih formata pitanja

Pomoćni elementi upitnika
1

Izbor jezika upitnika

2

Tekstualni umetak u anketu (uputstvo, objašnjenje, ilustracija...)

Pitanja zatvorenog tipa
3

Klasična lista sa više ponuđenih odgovora

4

Koju ocenu biste dali ovoj aplikaciji?

Petostepena skala bez mogućnosti podešavanja opcija

5

Padajući meni sa opcijama (pogodno za duže spiskove)

6

Odgovori su prikazani u vidu stilizovanih dugmića

Moguće je podesiti veličinu dugmića

(This question is mandatory)
7

Klasična lista sa slikama umesto tekstualnih opcija

8

Likertova skala u rasponu 2-10 stepeni

Sa korisničkim oznakama

Primer stavke: 1
Primer stavke: 2
Primer stavke: 3
Primer stavke: 4
Primer stavke: 5
9

Petostepena Likertova skala

Primer stavke: 1
Primer stavke: 2
Primer stavke: 3
Primer stavke: 4
Primer stavke: 5
(This question is mandatory)
10

Desetostepena Likertova skala

Primer stavke: 1
Primer stavke: 2
Primer stavke: 3
Primer stavke: 4
Primer stavke: 5
11

Likertova skala sa predefinisanim nazivima podeoka

Primer stavke: 1
Primer stavke: 2
Primer stavke: 3
Primer stavke: 4
Primer stavke: 5
12

Likertova skala sa predefinisanim nazivima podeoka

Primer stavke: 1
Primer stavke: 2
Primer stavke: 3
Primer stavke: 4
Primer stavke: 5
(This question is mandatory)
13

Transponovana matrica (promenjena mesta kolona i redova iz prvog primera Likertove skale)

Primer stavke: 1 Primer stavke: 2 Primer stavke: 3 Primer stavke: 4 Primer stavke: 5
Uopšte ne
Uglavnom ne
Ni da ni ne
Uglavnom da
Sasvim da
(This question is mandatory)
14

Dualna Likertova skala

zadovoljstvo važnost
Primer stavke: 1 zadovoljstvo važnost
Primer stavke: 2 zadovoljstvo važnost
Primer stavke: 3 zadovoljstvo važnost
Primer stavke: 4 zadovoljstvo važnost
Primer stavke: 5 zadovoljstvo važnost
15

Dualna Likertova skala (padajući meni)

zadovoljstvo važnost
(This question is mandatory)
16

Dualna Likertova skala sa numeričkim odgovorima 1-10

17

Odgovori su prikazani u vidu stilizovanih dugmića

Moguće je podesiti veličinu dugmića

Ostalo:
18

Klasična lista sa više ponuđenih odgovora

19

Klasična lista sa slikama umesto tekstualnih opcija

Mešovita pitanja
20

Lista ponuđenih odgovora sa komentarom

(This question is mandatory)
21

Lista ponuđenih odgovora sa slobodnom opcijom

22

Lista ponuđenih odgovora sa slobodnom opcijom

(This question is mandatory)
23

Lista ponuđenih odgovora sa komentarima

Pitanja otvorenog tipa
24

Kratak teksutualni odgovor

25

Dug teksutualni odgovor

26

Esejski teksutualni odgovor

27

Višestruki teksutualni odgovor

28

Automatska detekcija ispitanikovih podešavanja sistema

30

Matrica otvorenih odgovora

Primer stavke: 1
Primer stavke: 2
Primer stavke: 3
Primer stavke: 4
Primer stavke: 5
Specijalan format pitanja
(This question is mandatory)
31

Da/Ne pitanje

Može biti i sa varijantom bez odgovora

(This question is mandatory)
32

Datum i vreme

Moguće je postaviti vremenski opseg

Open date/time selector
33
Masa u kilogramima: Visina u centimetrima: Vaš BMI iznosi: /(/100*/100)

Jednačina na osnovu koje se računa rezultat iz unosa koje obezbedi ispitanik

34

Numerički unos (mogućnost određivanja raspona)

35

Pol

36

Rangovanje stavki (obično)

Kliknite dva puta brzo mišem na stavku ili je prevucite udesno. Na vrhu se nalazi najpoželjnija opcija, a na dnu najmanje poželjna.

38

Slanje priloga uz anketu

39

Raspodela procenata do sto ili neki sličan format pitanja

Svakoj opciji dodelite izvesan ceo procenat tako da njihov ukupan zbir čini 100%